POMÔŽME SI SAMI

NAVRHNITE ZMENU

Patrik Lupták, obyvateľ sídliska Klačna už skoro štyri desaťročia, veľmi citlivo vníma zmeny, inovácie a premeny v budovaní infraštruktúry na jeho rodnom sídlisku. Sám si všíma nedostatky, ktoré toto sídlisko sužujú. Zároveň však vyzýva občanov, aby sa nebáli a vlastnými návrhmi prispeli na zveladenie najväčšieho sídliska v Ružomberku.

Preto pridávame prvé návrhy zmien, ktoré môžu byť inšpiráciou a zároveň by zlepšili život na sídlisku.

  1. Dobudovanie športového areálu na Klačne smerom od tenisových kurtov. Napr.: trávnaté futbalové ihrisko, krátky atletický ovál či oddychová zóna.
  2. Vystavanie jednoznačného parkovania na Klačne – keďže v momentálnych podmienkach je toto parkovanie neúnosné.
  3. Dobudovanie garáží na ulici Lesná.
  4. Pýtame sa – je výstavba parkovacieho domu nereálna v možnostiach mesta?
  5. V prípade výstavby nových obytných domov by automaticky mala byť daná podmienka k zabezpečeniu výstavby parkovacích miest zo strany investora.
  6. Vyznačenie hlavnej cesty z ulice Veterná, keďže sa nedodržiava pravidlo cestnej premávky o prednosti sprava.
  7. Prečo sa budujú inžinierske siete pre súkromného investora na náklady mesta?
  8. Ako je to s výstavbou autoumyvárky? Výstavba prebieha v rozpore s územným plánom mesta bez súhlasu hlavného architekta?
  9. Pravidelné orezávky stromov na uliciach Lesná, Veterná a v priestore parkovacích miest (keďže živica zo stromov padá na autá).

Veríme, že sa nájde viac aktívnych občanov, ktorým budúcnosť sídliska nie je ukradnutá. Aj s malou snahou môžeme všetci prispieť k lepšej budúcnosti nášho sídliska. Pomôžme si sami! Navrhnite zmenu!

Odoslaním podnetu udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sú súčasťou formulára. Súhlasím s tým, aby mnou poskytnuté informácie boli spracované za účelom tvorby volebného programu a vzájomnej komunikácie. Súhlasím so zverejnením svojho mena, priezviska a námetu. Som si vedomý toho, že udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať.