CIELE

Nadšenie, chuť a zanietenosť sú vlastnosti, ktoré ma vždy posúvajú dopredu či už je to v práci, v športe, alebo v akejkoľvek mojej snahe a činnosti. Kde sú problémy hľadám riešenia v tomto prípade v najbližšom okolí, kde bývame.

1. Návrh vnútroblok ul. Veterná – ul. Lesná

Pri riešení revitalizácie vnútrobloku sme chceli oživiť jeho primárnu rekreačno-športovú funkciu pre prevažne mladé rodiny s deťmi a ostatných obyvateľov vnútrobloku medzi  ul. Veterná – Lesná 1 na sídlisku Klačno.

A to rekonštrukciou:
– multifunkčného ihriska s asfaltovým povrchom, dobudovaním chodníka ,
– lavičiek,
– odpadkových košov a osvetlenia.

Momentálne využívajú vnútroblok prevažne mladé rodiny na voľnočasové aktivity pre, ktoré sme do vnútrobloku pridali:
– preliezky a pieskovisko.

V neposlednom rade sme do vnútrobloku umiestnili:
14 parkovacích stání a tak aspoň jemne odľahčili azda jeden z najväčších problémov Klačna – parkovanie.

Spoločne s projektantom sme neriešili zatiaľ materiálové či technické detaily.
Vizualizácia nenahrádza urbanisticko – architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie ani iný stupeň projektu.

2. Návrh oddychová zóna nad ul. Lesná

Klačno disponuje množstvom zelených plôch ktoré sú zanedbané, nevyužité alebo svojim neveľkým rozmerom či svahovitosťou neposkytujú možnosť využitia. No je to sídlisko vsadené v prekrásnom prostredí, ktoré má vysoký potenciál, jednou z možností využitia tohto potenciálu je relaxačná zóna hneď za panelákom.

Tejto oddychovej zóne dominujú altánky a otvorené ohnisko pre obyvateľov Klačna. Naskytá sa možnosť pre psíčkarov vyvenčiť svojich miláčikov v bezprostrednej blízkosti svojho obydlia. Chodník poskytuje bezbariérový prístup teda je vhodný aj na bicyklovanie detí bez riskantnej automobilovej dopravy.

Aby chodník nebol rušivým elementom navrhujeme zhustenú výsadbu zelene, ktorá by mala niesť funkciu vizuálnej bariéry ako aj spevnenia svahu.

Prevenciou proti vandalizmu či rušeniu nočného kľudu, navrhujeme umiestnenie kamerového systému s napojením na mestskú políciu. -Jedná sa len o vizualizáciu predstáv kandidáta na poslanca – Patrika Luptáka.

Projektant neriešil materiálové či technické detaily. Vizualizácia nenahrádza urbanisticko – architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie ani iný stupeň projektu.

3. Návrh trávnatého futbalového ihriska + atletický ovál

V prípade neúspechu pri budovaní futbalovej akadémie by som chcel tento priestor využiť na podobný účel. Vybudovať futbalové ihrisko menších rozmerov so živým trávnatým povrchom, atletický ovál, ktorý by obsahoval 200m dlhý bežecký ovál, skok do diaľky, hod guľou a množstvom ďalších možných využití. Toto riešenie by spĺňalo akademickú funkciu, pre využívanie blízkej základnej školy na tréning detí a mládeže, ako aj rekreačnú funkciu pre všetkých športuchtivých Ružomberčanov. Areál by bol oplotený so správcom spravujúcim aj blízky skatepark. Navrhované riešenie by bolo výrazne lacnejšie oproti cenovým odhadom na vybudovanie futbalovej akadémie.

Projektant neriešil materiálové či technické detaily. Vizualizácia nenahrádza urbanisticko – architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie ani iný stupeň projektu.

4. Návrh obchodného centra

Pre sídlisko s počtom obyvateľov 5000, by takýto menší supermarket znamenal zvýšenie komfortu nielen možnosťou nákupu, ale aj doplnkovými službami, ktoré takýto objekt ponúka, ako napríklad bankomat, ktorý na Klačne toľko chýba. No z hľadiska realitného trhu by takáto výstavba zvýšila ceny okolitých bytov pre priam dokonalú vybavenosť (blízkosť obchodu, športoviska, školy, parkovania, zastávky MHD.

Projektant neriešil materiálové či technické detaily. Vizualizácia nenahrádza urbanisticko – architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie ani iný stupeň projektu.

5. Návrh garáže ul. Veterná

Návrh rieši problematiku parkovania na ulici Veterná. Realizáciou tohto projektu vieme vytvoriť 16 parkovacích miest ( 8 voľných státí a 8 súkromných garáží). Pre finančnú náročnosť tohto projektu, by bolo vhodné projekt realizovať cez súkromného investora, ktorý by garáže postavil a predal obyvateľom Klačna.

Projektant neriešil materiálové či technické detaily. Vizualizácia nenahrádza urbanisticko – architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie ani iný stupeň projektu.

6. Návrh na realizáciu chodníka ul. Veterná 1

Vždy upchatá cesta, a nebezpečne prepletajúce sa autá pomedzi tie, ktoré zastali na poslednom možnom mieste a tak sa chodci môžu cítiť naozaj nekomfortne a nebezpečne. Aj toto je bežný obraz Veternej 1. Jednoduchý chodník by tam mal dodať komfort, ale hlavne bezpečie pre chodcov.

Projektant neriešil materiálové či technické detaily. Vizualizácia nenahrádza urbanisticko – architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie ani iný stupeň projektu.

7. Návrh polopodzemných veľkokapacitných kontajnerov 

Problematika odpadov na sídlisku, sa na moderných sídliskách úspešne rieši polopodzemnými kontajnermi. Kdežto do klasického kontajneru zmestíte 1000 litrov odpadu, do jednej polopodzemnej nádoby dokážete zmestiť až 5000 litrov. Nádoby nielenže vyzerajú estetickejšie, sú konštruované tak, aby sa z nich nešíril zápach, aby sa z nich nedalo nič vytiahnuť čo eliminuje hlodavcov, hladnú divokú zver alebo neporiadok po kontajnerových hľadačov pokladov. Dokonalejšie modely majú snímač, ktorý technickým službám dá signál, že odpadu je dosť a treba sa postarať o vynesenie odpadu. Klačno ponúka viacero stanovíšť k vybudovania takýchto polokontajnerových polí.

Projektant neriešil materiálové či technické detaily. Vizualizácia nenahrádza urbanisticko – architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie ani iný stupeň projektu.

8. Návrh ihrisko

Spustnuté ihrisko na ulici Liptovská si pre komfortné používanie žiada vdýchnutie nového ducha. Na vynovenom ihrisku by si prišli na svoje vyznávači klasických loptových hier ako volejbal, basketbal či futbal.

Projektant neriešil materiálové či technické detaily. Vizualizácia nenahrádza urbanisticko – architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie ani iný stupeň projektu.

9. Návrh rozšírenie parkovacej plochy na konci ul. Lesná

Riešenie problémov s parkovaním na konci ulice Lesná – konkrétne pridaním 17-tich parkovacích miest na trávnatých plochách, ktoré ľudia využívali na neorganizované parkovanie. Spolu so 14-stimi parkovacími miestami pri revitalizácii vnútrobloku, by sme mojimi návrhmi priniesli spolu 31 parkovacích miest čo by malo vyriešiť parkovaciu problematiku na konci Lesnej.

Projektant neriešil materiálové či technické detaily. Vizualizácia nenahrádza urbanisticko – architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie ani iný stupeň projektu.

10. Návrh rozšírenie parkovacej plochy na ul. Smreková

Projektant neriešil materiálové či technické detaily. Vizualizácia nenahrádza urbanisticko – architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie ani iný stupeň projektu.

11. Návrh na realizáciu chodníka ul. Veterná párna

Projektant neriešil materiálové či technické detaily. Vizualizácia nenahrádza urbanisticko – architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie ani iný stupeň projektu.

12. Návrh rozšírenie parkovacej plochy na ul. Lesná 

Nedostatok parkovacieho miesta na ulici Veterná, ľudia riešia pozdĺžnym parkovaním na okraji cesty, čo komplikuje dopravnú situáciu pre osobné autá, no v prípade potreby prechodu sanitky či hasičského auta by mohol nastať problém. Táto situácia by bola riešiteľná priečnym parkovaním s tým, že by boli plne prejazdné oba pruhy cesty. Nutné by bolo posunutie chodníka až pred vchody a priečne parkovacie státia by sa zmestili do zatrávnených plôch medzi vchodmi do panelákov. Toto riešenie by bolo schopné ulici Veterná priniesť až 61 parkovacích státí. Realizácia môže byť postupná, zhode obyvateľov jednotlivých vchodov.

Projektant neriešil materiálové či technické detaily. Vizualizácia nenahrádza urbanisticko – architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie ani iný stupeň projektu.

Sídlisko Klačno:

 • Navrhnem vyriešenie dopravnej prehľadnosti križovatky pri križovaní ciest zo sídliska Klačno s hlavnou cestou, prechádzajúcou cez sídlisko, inštalovaním dopravného zrkadla.
 • Navrhnem zvýšenie bezpečnosti prechodu detí cez hlavnú cestu pri ZŠ umiestnením dopravného retardéra zo smeru aj od Černovej.
 • Budem klásť dôraz na zvýšenie bezpečnosti na sídlisku Klačno inštaláciou bezpečnostného kamerového systému napojeného na Mestskú políciu Ružomberok v problematických častiach sídliska.
 • Navrhnem možnosť vybudovania poštových služieb aj pre obyvateľov Klačna.
 • Presadzujem a navrhujem pre silnejšieho ekonomického a stabilného prevádzkovateľa opätovne sprevádzkovať Lekáreň.
 • Pri schvaľovaní Memoranda o spolupráci s mestom Ružomberok navrhnem schválenie kompenzačných príspevkov na ozdravné pobyty detí ZŠ minimálne 1x na prvom stupni a 1x na druhom stupni ZŠ v Ružomberku.
 • Navrhnem spoločné komunitné akcie s podporou mesta s prispením technických služieb (napríklad raz ročne spoločné dobrovoľné upratovanie sídliska Klačno aj s pomocou občanov a poslancov za sídlisko Klačno).
 • Navrhnem organizáciu pravidelných letných športových súťaží, športové aktivity a kultúrne akcie najmä pre rodiny s deťmi na Klačne.
 • Oslovím potenciálnych investorov na výstavbu obchodného centra na Klačne. Navrhnem zabezpečenie pitného režimu pre mladých športovcov, detí a návštevníkov detského parku vybudovaním ,,pítka,, v priestoroch workout ihriska.
 • Navrhnem vybudovanie slnečného prestrešenia v detskom parku na Klačne.
 • Navrhnem pravidelné orezávky stromov pri parkovacích miestach na Klačne z dôvodu ochrany karosérií a laku vozidiel pred živicou zo stromov.
 • Podporím zveľaďovanie, revitalizáciu a vznik nových športovísk, najma exteriérového ihriska pri ZŠ Klačno.
 • Budem pokračovať v aktívnej podpore športových podujatí a aktivít pre deti a mládež na sídlisku Klačno.

Dlhodobé pracovné ciele a vízie pre občanov Ružomberka

 • Základnou podmienkou zlepšenia kvality života a bývania je perspektívna dlhodobá práca a existenčné zabezpečenie rodiny ako jej základnej funkcie.
 • Hlavná priorita, ktorú budem podporovať hlasovaním, je podpora investičných akcií zameraných na tvorbu nových pracovných možností a miest.
 • Budem presadzovať podporu športovcov Ružomberka pri ich ďalšej športovej činnosti, a tým vysielanie pozitívneho odkazu z mesta Ružomberok.
 • Podporím kontinuálne vybudovanie siete logisticky vzájomne prepojených cykloturistických trás, kopírujúcich hlavné cestné trate a spájajúcich rekreačné oblasti na podporu rozvoja turistického ruchu a možnosti aktívneho trávenia voľného času športuchtivých Ružomberčanov.
 • Aktívne podporím zvýšenie atraktivity mesta Ružomberok a okolia v oblasti cestovného ruchu, ako aktívneho nástroja podpory miestnych živnostníkov, a tým aj následne tvorby nových pracovných miest v oblasti cestovného ruchu a služieb.
 • Budem podporovať občianske združenia, nezávislé občianske iniciatívy a aktívnych jednotlivcov pri budovaní služieb, atrakcií a podujatí v prospech rozvoja cestovného ruchu, ktorý by mal byť nosným rámcom snaženia nášho mesta. Prináša totiž trvalo udržateľný rozvoj mesta a regiónu s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie.
 • Budem občanov aktívne informovať o pripravovaných investičných akciách a dianí v regionálnej samospráve. Veľmi rád budem reflektovať a zároveň aj očakávam podnety od občanov.
 

KLIKNITE NA ČERVENÝ BOD NA MAPE